Group of prof. Andrzej Miniewicz

  • prof. dr hab. inż. Andrzej Miniewicz
  • prof. dr hab. inż. Stanisław Bartkiewicz
  • dr hab. inż. Jarosław Myśliwiec, prof. PWr
  • dr hab. inż. Anna Sobolewska, prof. PWr
  • dr hab. inż. Lech Sznitko, prof. PWr
  • dr inż. Konrad Cyprych
  • dr inż. Adam Szukalski
  • dr inż. Paweł Karpinski